Het bestemmingsplan 'Dedemsvaart, herontwikkeling locatie Concordia', het beeldkwaliteitsplan 't Houtstek, ontwikkeling locatie Concordia Dedemsvaart' en de beschikking hogere grenswaarde zijn vastgesteld

DeDedemsvaartgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Het bestemmingsplan 'Dedemsvaart, herontwikkeling locatie Concordia', het beeldkwaliteitsplan 't Houtstek, ontwikkeling locatie Concordia Dedemsvaart' en de beschikking hogere grenswaarde zijn vastgesteld.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Dedemsvaart, herontwikkeling locatie Concordia' en het beeldkwaliteitsplan 't Houtstek, ontwikkeling locatie Concordia Dedemsvaart vastgesteld. Gelijktijdig is het besluit om een hogere grenswaarde vast te stellen genomen. Het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de hogere grenswaarde hebben te maken met de locatie van het voormalige bouwcenter Concordia aan de Langewijk 146 in Dedemsvaart. Het plan betreft de van bouw van 10 appartementen voor senioren, 3 kleinschalige grondgebonden woningen bedoeld voor medioren en 8 compacte betaalbare eengezinswoningen. Vanaf donderdag 11 januari 2024 is het bestemmingsplan te bekijken Dat kan op 2 manieren: 1.Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden met het adres of met het identificatienummer: NL.IMRO.0160.0000BP00439-VG01. 2.Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 14 0523. Vanaf donderdag 11 januari 2024 zijn het beeldkwaliteitsplan en de beschikking hogere grenswaarde te bekijken Dat kan op 2 manieren: 1.Digitaal op www.officielebekendmakingen.nl. De stukken zijn terug te vinden bij de bekendmaking in het Gemeenteblad. 2.Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 14 0523 Bent u het niet eens met het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen dan kunt u in beroep gaan Belanghebbenden mogen dat altijd. Dan kan vanaf vrijdag 12 januari 2024. Vanaf deze datum hebt u hier 6 weken de tijd voor. In beroep gaan kan niet per e-mail. U schrijft een brief naar: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag In uw brief schrijft u: -uw naam en adres; -de datum waarop u uw brief schrijft; -over welk besluit het gaat; -waarom u het niet eens bent met het besluit; (stuur een kopie van het besluit mee) -uw handtekening. Niet-belanghebbenden kunnen alleen in beroep gaan als zij tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag ná die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt uitgesteld als bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDedemsvaartgids.nl op 11-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dedemsvaart, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDedemsvaartgids.nl
Redactie deDedemsvaartgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dedemsvaart
  2. 548d4fc08bcb58a2fc5bcb1981855295

Gerelateerde berichten