Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Langewijk 32 Dedemsvaart'' is vastgesteld

DeDedemsvaartgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Langewijk 32 Dedemsvaart'' is vastgesteld.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Langewijk 32 Dedemsvaart'' vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft te maken met de locatie Langewijk 32 in Dedemsvaart. Dit betreft een voormalig agrarisch bedrijfsperceel waar de agrarische bedrijfsactiviteiten al enige tijd zijn beëindigd. Het voornemen is om de agrarische bedrijfswoning als burgerwoning te gebruiken en alle overige agrarische bedrijfsbebouwing te slopen en ter compensatie een dubbele woning als zelfstandige boerderijtype op het perceel terug te bouwen. Het bestemmingsplan is bedoeld om dit planologisch mogelijk te maken. Vanaf donderdag 21 december 2023 is het bestemmingsplan te bekijken Dat kan op 2 manieren: 1.Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden met het adres of met het identificatienummer: NL.IMRO.0160.0000BP00425-VG01. 2.Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 14 0523. Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u in beroep gaan Belanghebbenden mogen dat altijd. Dan kan vanaf vrijdag 22 december 2023. Vanaf deze datum hebt u hier 6 weken de tijd voor. In beroep gaan kan niet per e-mail. U schrijft een brief naar: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag In uw brief schrijft u: -uw naam en adres; -de datum waarop u uw brief schrijft; -over welk besluit het gaat; -waarom u het niet eens bent met het besluit; (stuur een kopie van het besluit mee) -uw handtekening. Niet-belanghebbenden kunnen alleen in beroep gaan als zij tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag ná die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt uitgesteld als bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDedemsvaartgids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Dedemsvaart, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDedemsvaartgids.nl
Redactie deDedemsvaartgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dedemsvaart
  2. 6d12325fc00589156a2d6f8b777b9bf0

Gerelateerde berichten