Verleende omgevingsvergunning: Mittendorffwerf 25 in Dedemsvaart, het uitbreiden van een woning met een dakopbouw

DeDedemsvaartgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning: Mittendorffwerf 25 in Dedemsvaart, het uitbreiden van een woning met een dakopbouw.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Details -Locatie: Mittendorffwerf 25 in Dedemsvaart -Zaaktype: Omgevingsvergunning -Omschrijving: het uitbreiden van een woning met een dakopbouw -OLO-nummer: 7901847 -Zaaknummer: V2023-0748-01 -Procedure: Regulier -IMRO-indicatienr: Niet van toepassing -Verzenddatum: 1 februari 2024 -Publicatiedatum: 14 februari 2024   Inzage Het betreft een omgevingsvergunning die is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf vandaag tot zes weken na publicatie tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis ter inzage. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer "14 0523".     Bent u het niet eens met het besluit? Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de hierboven genoemde besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.Hardenberg.nl via het digitaal loket. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift is een DigiD nodig. Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. Voor deze procedure is griffierecht verschuldigd.

 

Onderwerp: omgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDedemsvaartgids.nl op 15-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dedemsvaart, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDedemsvaartgids.nl
Redactie deDedemsvaartgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dedemsvaart
  2. d4b30518453fd100aaa907b662610a6f

Gerelateerde berichten