Vastgesteld bestemmingsplan Dedemsvaart, herstructurering Oranjebuurt

DeDedemsvaartgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Dedemsvaart, herstructurering Oranjebuurt.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vanaf donderdag 17 maart 2011 ligt het volgende bestemmingsplan met vaststellingsbesluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg en is een pdfversie in te zien op www.hardenberg.nl → bouwen en wonen → ruimtelijke plannen Bestemmingsplan Dedemsvaart, herstructurering Oranjebuurt • Bij besluit van 179515 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dedemsvaart, herstructurering Oranjebuurt vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herstructurering van een deel van de Oranjebuurt in Dedemsvaart. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Prins Bernhardstraat, Beatrixstraat en Margrietstraat. In het plangebied is inmiddels gestart met de sloop van een aantal woningen. Op de vrijkomende locatie worden 12 grondgebonden woningen en een appartementengebouw gerealiseerd. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Het digitale plan is raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0160.Oranjebuurt-VG01 De bestanden van het digitale plan zijn beschikbaar op http://ro.hardenberg.nl/durp/Publicatie/NL.IMRO.0160.Oranjebuurt-VG01 Vanaf vrijdag 18 maart 2011 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2011.

Dit artikel verscheen op deDedemsvaartgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dedemsvaart, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDedemsvaartgids.nl
Redactie deDedemsvaartgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedemsvaart
  2. stcrt-2011-4464

Gerelateerde berichten