Vastgesteld bestemmingsplan Dedemsvaart Centrum, Markt 1-1a (Olde Postkantoor), Hardenberg

DeDedemsvaartgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Dedemsvaart Centrum, Markt 1-1a (Olde Postkantoor), Hardenberg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij besluit van 4 december 2012, nr. 401255, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dedemsvaart Centrum, Markt 1-1a (Olde Postkantoor) vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Vanaf donderdag 20 december 2012 ligt het bestemmingsplan Dedemsvaart Centrum, Markt 1-1a (Olde Postkantoor) met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied Markt 1-1a te Dedemsvaart. Het bestemmingsplan is bedoeld om gedeeltelijke nieuwbouw mogelijk te maken, waarbij ruimte wordt geboden voor wonen, detailhandel, horeca en kantoren. Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 20 december 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: − digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0160.0000BP00159-VG01. − digitaal op de gemeentelijke website: http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/ruimtelijke-plannen/ − op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. Vanaf vrijdag 21 december 2012 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2012.

Dit artikel verscheen op deDedemsvaartgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dedemsvaart, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDedemsvaartgids.nl
Redactie deDedemsvaartgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedemsvaart
  2. stcrt-2012-26193

Gerelateerde berichten