Vastgesteld bestemmingsplan Dedemsvaart Centrum, Hardenberg

DeDedemsvaartgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Dedemsvaart Centrum, Hardenberg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij besluit van 9 april 2013, nr. 517181, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Dedemsvaart Centrum” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Vanaf donderdag 18 april 2013 ligt het bestemmingsplan “Dedemsvaart Centrum” met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Centrumgebied van Dedemsvaart dat in dit plan wordt gevormd door Julianastraat, Wisseling noordzijde, Markt, Marktstraat, Tuinstraat en omgeving. Het plan omvat een actualiseringsplan. Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 18 april 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: – digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0160.0000BP00170-VG01 – digitaal op de gemeentelijke website: http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/ruimtelijke-plannen/ – op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. Vanaf vrijdag 19 april 2013 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDedemsvaartgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dedemsvaart, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDedemsvaartgids.nl
Redactie deDedemsvaartgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dededemsvaart
  2. stcrt-2013-10111

Gerelateerde berichten