Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Julianastraat 62a en 62b Dedemsvaart, Hardenberg

DeDedemsvaartgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Julianastraat 62a en 62b Dedemsvaart, Hardenberg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: – het realiseren van twee appartementen boven bestaande kantoorruimte aan de Julianastraat 62a en 62b. Het betreft een omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning betreft onder andere een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning ligt zes weken na publicatie tijdens openingstijden ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, telefoon 14 0523. Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de rechtbank Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningBestuur | Gemeenten, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDedemsvaartgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dedemsvaart, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDedemsvaartgids.nl
Redactie deDedemsvaartgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dededemsvaart
  2. stcrt-2013-1016

Gerelateerde berichten